Lisa had in augustus 2010 een nestje met 7 pups. In een blog heb ik dit avontuur bijgehouden en ik had twee mensen die erg leuke foto's voor me gemaakt hebben. Het was een ervaring die ik graag nog eens wil maken en ik hoop dat ik Lisa over twee jaar weer kan laten dekken. Op deze sites kunt u met mij meegenieten. De stamboom van de pups vind u hier.

Lisa hatte im August 2010 einen Wurf mit 7 Welpen. in einem Blog habe ich über dieses Abenteuer geschrieben und ich hatte  zwei Menschen die tolle Fotos für mich gemacht haben. Es war eine Erfahrung, die ich gern noch einmal mitmachen will.  Ich hoffe, dass ich Lisa in zwei Jahren wieder decken lassen kann. Auf diesen Seiten können Sie mit geniessen von diesem Erlebnis.

Lars en Lucie (Lina)
Lars en Lucie (Lina)
Ivan und Luna
Ivan und Luna

Na de vakantie

Alle drie de honden zijn tijdens onze vakantie op een ander adres geweest. Rakker ging bij een Fauve van zijn leeftijd wonen en uitrusten van de drukte in zijn eigen huis. Lisa kon in het gezelschap van twee Kooikertjes en af en toe een Markiesje haar zinnen verzetten. Na een week waren haar melklijsten al goed gedroogd. Lucie wist zich in een roedel van drie Kooikers en een Cavaliertje staande te houden en werd daar nog heerlijk met veel aandacht verwend. Nu we ze alle drie weer terug hebben speelt Lisa bijna de hele dag met haar dochter en zelfs Rakker gaat de pup niet meer uit de weg en laat toe dat ze af en toe bij hem in de mand kruipt (stiekem). 

Alle drei Hunde sind während unseres Urlaubs bei anderen Leuten gewesen. Rakker wohnte bei einem gleich alten Fauve und konnte sich ausruhen von der Unruhe in seinem eigenen Haus.  Lisa konnte in der Gesellschaft von zwei anderen Kooikern und ab und zu einem Markiesje auf andere Gedanken kommen. Nach einer Woche waren ihre Milchleisten schon gut weggetrocknet. Lucie konnte sich in einem Rudel von drei Kooikern und einem Cavalier behaupten und wurde dort auch noch mit viel Aufmerksamkeit verwöhnt. Jetzt sind sie alle drei zurück und Lisa spielt beinahe den ganzen Tag mit ihrer Tochter. Sogar Rakker geht dem Welpen nicht mehr aus dem Weg und lässt zu, dass sie ab und zu in sein Körbchen kriecht (heimlich).

0 Kommentare

De laatste vliegt uit

Peter en Lina
Peter en Lina

Nu word ook Lucie opgehaald en gaat voortaan Lina heten. In het huis waar zij komt wonen is er al een Lucie! Lina heeft de langste weg naar haar nieuwe huis en zal bij drie Kooikerdames voor een paar krulletjes zorgen. Ze heeft daar ook een plek op de website (onder Aktuelles en Unsere Hunde). Het afscheid van een laatste pup valt vrij zwaar, we zijn allemaal al gehecht aan de kleine dame met haar charme.

 

Jetzt wird auch Lucie abgeholt und ihr Name wird Lina. In dem Hauhalt gibt es nämlich schon eine Lucie! Lina hat den weitesten Weg in ihr neues zu Hause und wird bei drei Kooikerdamen für ein paar Löckchen sorgen. Sie hat dort auch einen Platz auf der Webseite (unter Aktuelles und Unsere Hunde). Der Abschied von so einem letzten Welpen fällt schon recht schwer, wir hatten uns schon sehr an die kleine Dame mit ihrem Charme gewöhnt.

0 Kommentare

De uitslag / Das Ergebnis

Lars und Linus
Lars und Linus

Vanmiddag belde de neuroloog van de Wagenrenk om mij de uitslag van de sectie mede te delen. Linus had al tijdens de dracht een (waarschijnlijk) protozoaire infectie opgelopen waadoor zijn kleine en grote hersens, zijn ruggenmerg en ook zijn nieren waren aangetast. Hij had een erg kleine kans om ouder te worden dan 5 maanden, de beslissing om hem in te laten slapen was dus de juiste. Erg blij ben ik met de opmerking van de patholoog: “Er zijn geen aanwijzingen voor cerebellaire abiotrofie.”  Het was dus geen erfelijke afwijking. Nu kan ik de nieuwe eigenaren van Lucie bellen en ze kunnen haar komen ophalen. De vraag is nog hoe hij aan deze infectie kwam.

Heute Nachmittag rief der Neurologe von Wagenrenk an um mir den Obduktionsbefund mitzuteilen. Linus hatte schon während der Trächtigkeit eine Infektion mit (wahrscheinlich) Protozoen, wodurch sein Kleinhirn, sein Großhirn, sein Rückenmark und auch seine Nieren beschädigt waren. Seine Chance, älter zu werden als 5 Monate war sehr klein, darum war der Entschluss, ihn einschläfern zu lassen der Richtige. Sehr froh bin ich mit der Bemerkung des Pathologen “Er zijn geen aanwijzingen voor cerebellaire abiotrofie.” Es war also keine erbliche Abweichung. Jetzt kann ich die neuen Besitzer von Lucie anrufen und sie können sie abholen. Die Frage ist noch, wie es zu dieser Infektion gekommen ist. 

0 Kommentare

Lars gaat de deur uit

De drie musketiers gaan weer in de fietskar mee wandelen. Vandaag bevalt het minder goed omdat ze in de kar opstandig worden en het liefst de hele weg zelf willen lopen! Na de wandeling komt buurjongetje Thomas nog even afscheid nemen en dan komen al de nieuwe bezitters van Lars. Ze hebben een lange weg naar huis want Lars gaat in Zeeuws Vlaanderen wonen en krijgt daarom eten voor de rit mee. Thuis gekomen krijg ik gelijk een foto van die dappere kleine kerel hoe hij tijdens de pauze van de rit zijn middageten opeet.

Die drei Musketiere gehen wieder im Anhänger mit spazieren. Heute gefällt es mir weniger gut weil sie im Anhänger den Aufstand proben und am liebsten den ganzen Weg selber laufen wollen. Nach dem Spaziergang kommt Nachbarsjunge Thomas noch kurz Abschied nehmen und dann kommen auch schon die neuen Besitzer von Lars. Sie haben einen langen Weg nach Hause, denn Lars wird in Zeeuws Vlaanderen wohnen, ganz im Süden von Holland. Als er zu Hause ist, bekomme ich sofort ein Foto von dem tapferen kleinen Kerl, wie er während einer Fahrtpause sein Mittagessen frisst.

mehr lesen 0 Kommentare

Lizzy wordt Luna

Lars is nauwelijks de deur uit en het volgende hondje word al opgehaald. Lizzy gaat naar Amersfoort verhuizen en haar nieuwe mensen gaan haar Luna noemen. Ze komen met z'n vieren en ik kan me al goed voorstellen hoe ze ontzettend zullen genieten van hun nieuwe huisgenot! Hier is al een foto van Luna in haar nieuwe huis.

Lars ist kaum aus der Tür als auch schon der nächste Hund abgeholt wird. Lizzy zieht um nach Amersfoort und ihre neuen Menschen werden sie Luna nennen. Sie kommen zu viert und ich kann mir schon gut vorstellen, wie sehr sie ihren neuen Hausgenossen geniessen werden! Hier ist schon ein Foto von Luna in ihrem neuen Haus.

0 Kommentare

Lando heet nu Ivan

De naam Ivan heeft een mooie betekenis " a place to fully rest in or a place to take shelter" en zo gaat Lando vanaf nu heten. Hij gaat in Ijsselstein wonen vlak bij een meertje. Als echte Lagotto zal hij zeker vaak genoeg nat naar huis komen! Gisteren mocht Ivan helemaal alleen mee naar het postkantoor en heeft de medewerkers vertederd. 

Nu er nog maar vier pups in huis zijn mogen ze allemaal in de fietskaar mee op de ochtendwandeling. En dat bevalt heel goed! Ze rennen over een veld en zorgen met z'n vieren ervoor dat fietsers stoppen en kijken, dat koeien komen kijken en als ze moe worden gaan ze gewoon weer de kar in. Geen echte avonturen vandaag dus.

Der Name Ivan hat eine schöne Bedeutung: " a place to fully rest in or a place to take shelter"  und so soll Lando ab jetzt heissen. Er wird in Ijsselstein wohnen, in der Nähe von einem Teich. Als echter Lagotto wird er sicher oft genug nass nach Hause komen! Gestern durfte Ivan ganz allein mit zur Post und hat dort mit seinem weissen Stiefel die Mitarbeiter verzaubert.

Weil jetzt nur noch vier Welpen im Haus sind, dürfen sie morgens alle vier im Fahrradanhänger mit auf dem Spaziergang. Das gefällt sehr gut! Sie rennen über eine Wiese und sorgen dafür, dass Radfahrer anhalten und gucken, dass Kühe gucken kommen und wenn sie müde sind, gehen sie einfach wieder in den Anhänger. Heute also keine echten Abenteuer.

0 Kommentare

Lupo gaat het huis uit

Vandaag werd Lupo opgehaald en hij mocht dus mee met de grote honden op de ochtendwandeling. Hij deed het heel goed en liep keurig mee, kijkt naar de koeien en schapen en dan gaat hij in de koeienvlaai rollen! Het resultaat was "onweerstaanbaar" en zo gebeurde het dat een gewassen en geföhnde Lupo Richting Boxmeer vertrok. 

Heute wurde Lupo abgeholt und darum durfte er mit den grossen Hunden auf den Morgenspaziergang. Er machte alles gut, lief prima mit, guckte sich die Kühe und Schafe an und dann wälzte er sich in einem Kuhfladen! Das Ergebnis war "unwiderstehlich" und darum ging ein gewaschener und geföhnter Lupo in Richtung Boxmeer.

0 Kommentare

Lena zieht aus

Zo leuk als de pups zijn, het word nu hoog tijd dat ze naar de nieuwe bazen toe gaan!  De kleine Lena gaat als eerste het huis uit en gaat vanaf nu in Eindhoven wonen. Ze mag dus als enige pup mee op de ochtendwandeling naar de eendjes van de kinderboerderij. Ze is onder de indruk van de drukte op het water maar als ze uiteindelijk probeert aan de zwaan te snuffelen breek ik het avontuur af en ga met haar naar huis. Op de weg komen we nog twee kleine meisjes tegen die haar het liefst in de poppenwagen mee naar huis zouden nemen!  Lena zal met haar charme zeker voor veel plezier in Eindhoven zorgen!

So schön es auch war mit den Welpen, es wird jetzt höchste Zeit dass sie zu ihren neuen Besitzern gehen. Die kleine Lena geht als erste aus dem Haus und wird ab jetzt in Endhoven wohnen. Sie darf als einziger Welpe mit auf dem Morgenspaziergang zum Kinderbauernhof und den Enten. Sie ist erst von dem Gewusel auf dem Wasser beeindruckt, aber als sie dann probiert, an dem Schwan zu schnüffeln, breche ich das Abenteuer ab und gehe mit ihr nach Hause. Auf dem Weg begegnen wir noch zwei kleinen Mädchen, die sie am liebsten in ihrem Puppenwagen mit nach Hause nehmen würden. Lena wird mit ihren Charme in Endhoven sicher für viel Freude sorgen!

0 Kommentare

een zwarte dag

Lieve Linus
Lieve Linus

Vandaag heb ik de kleinste van het hele nest, Linus,  laten inslapen. Hij groeide niet goed en was erg instabiel in het lopen. Ik ben met hem voor onderzoek naar Wageningen gegaan  en heb hem ook gelijk ter sectie aangeboden in Utrecht. Nu is het afwachten op de uitslag en dat valt niet mee. 

Heute musste ich den Kleinsten aus dem Wurf einschläfern lassen. Er wuchs nicht gut und lief sehr instabil. Ich bin mit ihm zur Untersuchung nach Wageningen gefahren und habe ihn auch gleich zur Obduktion nach Utrecht gebracht. Jetzt müssen wir auf das Ergebnis warten und das ist nicht leicht.

0 Kommentare

6 weken al weer / schon 6 Wochen alt

Jörg und Lizzy
Jörg und Lizzy

Deze week zijn ze al ingeënt - dat ging met maar twee piepjes van twee pups heel erg goed -  en helemaal nagekeken door de dierenarts. Ze wegen nu allemaal rond de 3 kg, ik vind ze al behoorlijk groot! We mogen nu voorzichtig buiten de eigen omgeving komen en vandaag hebben ze dus ook allemaal al in de auto gezeten en ik heb zelfs de motor al aangezet. Ze hebben verschillende honden in de eigen tuin gezien, een Kooiker, een Jack Russel, twee Lagotti, een Fauve de Bretagne en er zijn ook al kinderen van alle maaten geweest. Wij mensen lopen met de raarste hoeden door het huis en ik zal ook straks een donkere lange jas en een wandelstok uit de kast trekken. 

Diese Woche sind sie schon geimpft - das ging mit nur zwei piependen Welpen ziemlich gut - und vom Tierarzt untersucht. Sie wiegen alle rund 3 kg, ich finde sie schon ziemlich gross! Wir dürfen jetzt vorsichtig vom eigenen Gelände herunter und heute haben sie dann auch schon alle im Auto gesessen und ich habe sogar schon den Motor laufen lassen. Sie haben schon verschiedene Hunde im eigenen Garten gesehen, einen Kooiker, einen Jack Russel, zwei Lagotti, einen Fauve de Bretagne und wir hatten Besuch von Kindern in allen Grössen. Wir Menschen laufen mit den seltsamsten Kopfbedeckungen herum und bald werde ich einen langen dunklen Mantel und einen Spazierstock aus dem Schrank holen.

1 Kommentare

ze zijn erg actief / sie sind sehr aktiv

... en ze slapen erg diep. We kunnen met dit weer iedere dag de tuin in. Eerst bleven ze op het terras, later gingen ze op het gras. Het duurt niet lang meer en ik moet de planten gaan beschermen en het afstapje naar het water toe afzetten. Vandaag hebben ze zelfs in de tuin geslapen, heerlijk.

... und sie schlafen sehr tief. Wir können jeden Tag in den Garten, das Wetter ist gut genug. Erst blieben sie auf der Terrasse, später gingen sie auch aufs Gras. Es dauert nicht mehr lange und ich muss die Pflanzen schützen und die Treppe zum Wasser absperren. Heute haben sie sogar im Garten geschlafen, herrlich.

0 Kommentare

voor het eerst in de tuin

Vandaag waren ze voor het eerst in de tuin! Lisa ging vooruit en lokte iedereen naar buiten.
Ze vonden het geweldig maar bleven nog erg in de buurt van de deur naar binnen.

Nu ligt de hele troep binnen te snurken.

Heute waren sie zum ersten Mal draussen! Lisa ging voran und lockte alle Welpen raus. Sie fanden es super, aber blieben noch ganz dicht bei der Tür nach drinnen. Jetzt liegt das ganze Pack drinnen und schnarcht. 

 

0 Kommentare

Vier weken en erg grappig

Lars en Lisanne
Lars en Lisanne

Sinds gisteren zijn de pups vier weken oud en het is een heel andere wereld hier. Ze reageren op de omgeving, komen naar ons toe als we bij het ren gaan staan, bijten op onze vingers. Regelmatig ligt er eentje apart van de groep te slapen.  Ze eten dagelijks twee keer vlees en Lisa ligt nu heel graag ook eens buiten het ren. Nu is visite welkom en Lisa vindt het goed dat we haar pups optillen - als zij ook genoeg aandacht krijgt.

Seit gestern sind die Welpen 4 Wochen alt und die Welt hier ist plötzlich gan anders. Sie reagieren auf dei Umgebung, kommen zu uns wenn wir am Auslauf stehen, beissen auf unseren Fingern. Regelmässig liegt einer ausserhalb der Gruppe und schläft. Sie essen täglich zweimal Fleisch und Lisa liegt gerne ausserhalb des Auslaufs. Ab jetzt ist Besuch willkommen und Lisa findet es prima, wenn wir ihre Welpen auf den arm nehmen - solange sie auch genug Aufmerksamkeit bekommt.

3 Kommentare

drie weken oud

In de afgelopen week is een hoop gebeurt! De oogjes en oortjes zijn nu helemaal open en ze reageren ook als Lisa naast de kist blaft. Leuk om te zien was dat er 2 wel en 5 niet reageerden! Maar nu ze drie weken oud zijn reageren ze allemaal - of ze moeten net slapen, wat eigenlijk de hoofdbezigheid is. Ze kunnen nu lopen, staan, zelfstandig poepen en plassen, vlees eten, piepen en blaffen. De tandjes zijn te voelen en er zijn kleine bultjes te zien. Het kan niet meer lang duren voor de tandjes doorbreken! 

In der letzten Woche ist eine Menge passiert! Die Augen und Ohren sind jetzt ganz geöffnet und sie reagieren auch als Lisa neben der Wurfkiste bellt. Es war lustig zu sehen, dass 2 reagierten und die anderen 5 nicht! Aber jetzt mit drei Wochen reagieren sie alle - wenn sie nicht gerade schlafen, was eigentlich ihre Hauptbeschäftigung ist. Sie können jetzt laufen, stehen, selbständig pupen und pieseln, Fleisch essen, piepen und bellen. Die Zähne sind fühlbar und man sieht auch kleine Erhebungen. Es kann nicht mehr lange dauern bis sie durchbrechen!

0 Kommentare

Twee weken - fotosessie

Nagels knippen
Nagels knippen

Ze zijn twee weken oud en behoorlijk gegroeid. Het geboortegewicht is verdriedubbeld, de oogjes zijn open en ze zijn behoorlijk beweglijk! Ze hebben een wormkuur achter de rug en we hebben voor het eerst de nagels geknipt, Lisa vond dat wel een goed idee. De komende week wordt spannend, er komt de eerste bijvoeding, de ogen en oren gaan ook echt functioneren, het lopen zal steeds beter gaan. 

Jetzt sind sie zwei Wochen alt und ordentlich gewachsen. Das Geburtsgewicht ist verdreifacht, die Augen sind geöffnet und sie sind ziemlich beweglich! Sie haben die erste Wurmkur hinter sich und wir haben zum ersten Mal die Nägel geschnitten, das fand Lisa eine gute Idee. Die kommende Woche wird spannend, sie bekommen die erste feste Nahrung, die Augen und Ohren werden auch echt funktionieren, sie können immer besser laufen. 

 

1 Kommentare

Werpkist verhuisd

De werpkist staat sinds vandaag op een andere plek waar de pups meer in het licht zitten en - heel belangrijk - ook een hek eromheen kan. Niet dat ze al lopen maar ze kukelen regelmatig uit de kist! Hoe ze het precies doen is mij niet duidelijk want ze doen het stiekem als niemand kijkt. Nu ligt er dus voor de kist een vetbed en er staat een hek eromheen zo dat niemand koud kan worden. De oogjes zijn al kleine spleetjes.

Die Wurfkiste steht jetzt an einer anderen Stelle im Wohnzimmer, so dass die Welpen mehr Licht bekommen und - sehr wichtig - auch ein Gitter um die Kiste herum steht. Nicht etwa weil die Welpen schon laufen, sondern weil sie regelmässig aus der Kiste herauspurzeln! Wie genau sie das machen ist mir nicht klaar, sie machen es heimlich wenn niemand guckt. Jedenfalls liegt jetzt ein Vetbed voor der Kiste und ein Gitter steht darum herum, so dass niemand kalt werden kan. Die Augen sind schon kleine Schlitze.  

0 Kommentare

een week oud

Vannacht worden ze een week oud en het gaat erg goed. 6 pups zijn dikke kleine mollen en ook de 7de komt nu goed aan. Lisa heeft er soms al genoeg van en gaat voor de kist liggen in plaats van erin! Verder is ze een erg goede moeder. Ze eet wel veel, meer dan 1kg vlees per dag! Maar aan de pups is te zien dat het goed gaat met al die voeding.

 

 

Heute Nacht werden die Welpen eine Woche alt und allen geht es gut. 6 Welpen sind kleine, dicke Maulwürfe und auch der 7te nimmt jetzt gut zu. Lisa hat jetzt schon manchmal genug von ihnen und legt sich vor anstatt in die Wurfkiste. Sie frisst sehr viel, mehr als 1kg Fleisch pro Tag! Aber an den Welpen sieht man, dass das ganze Fressen gut für sie ist. 

0 Kommentare

allemaal op de weegschaal

Na een rustige nacht zijn alle pups vanochtend op de weegschaal gegaan en we hebben gekeken of alle navels goed zijn. Lisa "moest" tijdens het wegen even wandelen met Niels en ooh wat was ze blij toen ze weer terug bij de pups was! Ze is een erg goede moeder, het is echt genieten.

 

1 Kommentare

Ze zijn er!

het zijn er echt 7!
het zijn er echt 7!

Vanacht om drie uur werd ik wakker van een geluid waarvan ik eerst dacht dat het een kat buiten was. Maar het was reu nummer een, donker - oranje en blijkbaar niet eens met het begin van zijn leven onder de trap. Gauw heb ik hem en Lisa verhuisd naar de werpkist waar dan om 3:05 reu nummer twee geboren werd, donkerbruin met een witte voorpoot. Tot 7:30 werden totaal 7 pups geboren, zonder komplikaties en allemaal gezond en fit. Foto's komen eraan!

 

8 Kommentare

nu wordt het zwaarder

Lisa is nu meer dan 15kg zwaar en dat is te merken. Ze springt niet meer in de auto, ze wil geen trap meer lopen en aan het eind van de wandeling blijft ze maar gezellig aan de voet lopen. De bewegingen van de pups zijn al te zien doordat ze nog steeds weinig vacht heeft op de plek waar ze voor de echo werd geschoren. Ik meet regelmatig de temperatuur om een idee te krijgen wanneer het zover is. 

Lisa wiegt jetzt über 15kg und das merkt man. Sie springt nicht mehr ins Auto, will keine Treppen mehr laufen und gegen Ende eines Spaziergangs bleibt sie einfach neben mir. Für die Ultraschalluntersuchung wurde der Bauch teilweise geschoren und da sind jetzt die Welpenbewegungen durch die Bauchdecke gut zu sehen.  Ich messe regelmässig ihre Temperatur damit ich eine ungefähre Vorstellung davon bekomme, wann es soweit ist.

4 Kommentare

Ronja op visite

dochter en moeder
dochter en moeder

De moeder van Lisa, Ronja, is samen met de Lakeland Terrier Leka op visite. Lisa vind het leuk, ze doet vooral met haar moeder veel samen. Die twee hebben dezelfde interesses (snuffelen op dezelfde plekken, staan samen klaar om te "helpen"in de tuin...) en het is goed te zien hoeveel de dochter op de moeder lijkt. Dat maakt het voor ons makkelijk, het is bijna een eigen hondje ook al is ze nog nooit hier in huis geweest.

Ronja, die Mutter von Lisa, ist zusammen mit dem Lakeland Terrier Leka zu Besuch. Lisa freut sich darüber, sie macht viele Dinge gemeinsam mit ihrer Mutter. Die beiden verstehen sich sehr gut und haben die gleichen Interessen (schnüffeln gemeinsam, "helfen" mir bei der Gartenarbeit...),  man merkt in allem wie ähnlich die Tochter der Mutter ist.  Das macht es auch für uns einfach, Ronja ist beinahe wie ein eigener Hund, obwohl sie noch nie bei uns war. Heute morgen haben wir Fotos gemacht.

0 Kommentare

voorbereiden en wachten

Lisa wordt steeds "luier". Ze blijft niet meer lang staan maar gaat snel en met uitgezakte buik zitten. Anders is ze heel beweglijk, nu kan ze gewoon zitten en kijken. Ze ligt veel te rusten en te slapen en laat heel graag haar buikje zien aan mensen die haar willen bewonderen. Regelmatig ligt ze in de werpkist, meestal als ik ernaast zit. Zaterdag begint de laatste week!

Lisa wird immer "fauler". Sie kann nicht mehr lange stehen sondern setzt sich schnell mit hängendem Bauch hin. Sonst ist sie sehr beweglich und läuft viel hin und her, jetzt kann sie einfach irgendwo sitzen und gucken. Sie braucht viel Ruhe und Schlaf, liegt auch regelmässig in der Wurfkiste wenn ich daneben sitze. Wenn Leute kommen, zeigt sie gerne ihren Bauch und lässt sich bewundern. Samstag beginnt die letzte Woche!

1 Kommentare

7 weken drachtig

Vandaag begint de 8de week van de dracht. Lisa is nu rond en kan niet meer zo hard rennen. Ze rust graag en veel en dat ligt niet meer aan het weer, gelukkig is het niet zo warm meer. Gisteren op de wandeling ging Rakker haar uitdagen voor een sprintje en voor het eerst kon Lisa hem niet bijhouden! Ze heeft nu 14kg en haar buikomtrek is 60cm. 

Heute begint die 8e Woche. Lisa ist ziemlich rund und langsamer als sonst. Sie schläft und ruht viel, aber das liegt nicht mehr am Wetter, zum Glück ist es abgekühlt. Gestern beim Spaziergang hat Rakker sie zu einem Wettrennen aufgefordert aber jetzt ist Lisa langsamer als er! Sie wiegt heute 14kg und der Bauchumfang ist 60cm.

 

0 Kommentare

op vakantie

Hier in Glückstadt is heel duidelijk zichtbaar dat Lisa drachtig is. De tepels zijn rose en opgezet en de hond is ook iets rustiger dan anders. Ze mag nu iets meer eten en dat wordt erg gewaardeerd... Vanmiddag wil ik een foto nemen van mijn zwangere zus en de drachtige hond, soms hebben ze allebei dezelfde uitdrukking in de ogen.

 

mehr lesen 0 Kommentare

Dinsdag: misselijk

Gisteren waren we op het strand om aftekoelen. Vandaag is Lisa misselijk, heeft vanochtend ook al overgegeven. Ligt het nou aan het zoutwater van gisteren of zijn het de uitscheidingsproducten van de pups, waar een teef ook behoorlijk last van kan hebben? De foto's van de echo zijn iig leuk:

 

mehr lesen 0 Kommentare

Maandag: de echo

Vanmiddag bij het echocentrum hebben we gezien dat Lisa inderdaad drachtig is. We hebben 6 pups geteld, nu moeten we afwachten of er ook 6 uit komen of misschien zat eentje ook verstopt? Lisa was erg lief tijdens het onderzoek, ze lag gewoon op de rug en keek naar de monitor (nouja, het leek er wel op). Haar buik is een beetje geschoren. We zijn erg blij dat ze echt drachtig is, ook al heb ik sinds zaterdag niet meer getwijfeld.

4 Kommentare

Vrijdag vier weken

Gisteren zijn we heerlijk nar de GG training geweest en Lisa had geen concentratieproblemen. Blijven liggen met een flyball – groep op het zelfde veld, ik vind het toch altijd knap! Posities op afstand begint nu ook aardig erin te komen.

Haar tepels zijn aardig groter dan normaal en ik vind haar nu ook een beetje minder taille hebben dan anders. Als het goed is hebben de eitjes nu een goede plek in de baarmoederhoorns gevonden. Iedere pup heeft een eigen placenta en een eigen bloedsomloop en nu is het:  GROEIEN!

0 Kommentare

drie weken?

Nu is Lisa drie weken drachtig (als het goed is). Ze is vrolijk, met de training erg ongeconcentreerd en ze zwemt heel graag, maar dat kan ook aan het weer liggen. Vanochtend heeft ze een tomaatje (nee, geen augurk!) gejat en opgegeten. Twee mensen hebben al gezien dat ze net achter de ribben iets dikker word, maar ik nog niet. Niels heeft besloten om haar buikomtrek te meten, ik ben benieuwd. 

2 Kommentare

twee weken drachtig - ?

Nog is niet veel te merken aan Lisa. Ze eet graag, is vrolijk en wil graag bij ons zijn, zoals altijd. De loopsheid is nu helemaal over maar reuen tonen nog interesse in haar. Vanochtend lag ze als een prinses op de trap. Op weg naar de training heb ik een dummy meegenomen en Lisa laten zwemmen. Nu weet ik dus ook waarom er weinig foto's van jachttraining zijn, je ziet veel landschap en weinig hond. Lisa heeft trouwens de dummy gevonden en terug gebracht maar is terug over een brug gelopen. Ik was te langzaam voor een foto, dat komt de volgende keer. 

5 Kommentare

Doedag Kooikerhondjes

Vandaag was ik met Rak op de doedag en het was weer eens een geslaagde dag! We hebben veel mensen gesproken en ook mee gedaan aan de demonstratie. Rak had er helemaal zin in en deed erg goed mee, ondanks de hitte. Ik hoop dat ik straks foto's krijg om op de site te zetten.

1 Kommentare