Week 4 Begin van de socialisatieperiode

In de vierde week van hun leven zijn het al echte pups.  Ze kunnen zelfstandig eten en ontlasten, ze kunnen lopen, ze kunnen zien en horen. De pups beginnen nu duidelijk met onderling contact, ze "bekvechten" en kunnen elkaar ook al duidelijk maken dat ze iets niet leuk vinden. We krijgen visite en die viste brengt soms gevaarlijke beestjes mee, zoals een krokodil, een dodo, een inktvis, aap of een zebra!

In deze week zijn de pups sterk en groot genoeg om te drinken als Biene blijft staan. Biene zoekt er een plekje voor waar alle pups goede grip onder de voeten hebben en niet wegglijden. Opeens ziet het er heel anders uit als ze drinken! Toch gaat Biene ook nog heel regelmatig liggen om te voeden. Dan krijgen de hobbits ook een goede wasbeurt en na het drinken blijven ze nog even op mama krioelen. 

Naam Rufus Pippin Bilbo Hayca Lotho Dora Basso Melba
12.8.  1122 1039 1114 992 1069 1020 1054 1145 
19.8. 1510 1560 1470 1350 1620 1370 1500 1600